Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư trong Công văn số: 2139/TCT-KK

Công văn số: 2139/TCT-KK V/v: hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Kính gửi: Công ty TNHH Forio Nha Trang
(Địa chỉ: Số 07 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tnh Khánh Hòa)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 13.20/CV-FORIO ngày 12/02/2020 của Công ty TNHH Forio Nha Trang về vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia nâng cao (GTGT) đối có dự án đầu tư “Khách sạn cao cấp Vân Phong”. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều một Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016:

“Điều Sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung 1 số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

 1. Khoản một và Khoản 2 Điều 13được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia nâng cao theo phương pháp khấu trừ thuế nếu sở hữu số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ sở hữu dự án đầu tư mới, đang trong quá trình đầu tư sở hữu số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ tìm vào tiêu dùng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cơ sở kinh doanh ko được hoàn thuế giá trị gia nâng cao mà được kết chuyến số thuế chưa được khu trừ của dự án đầu tư theo quy định của luật pháp v đu tư sang kỳ tiếp theo đi với những trường hợp:

 1. a) Dự án đầu tư của cơ sở marketing ko góp đủ số vốn Điều lệ như đã đăng ký; marketing ngành, nghề đầu tư marketing có Điều kiện khchưa đủ những Điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không đảm bảo duy trì đủ Điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;
 2. b) Dự án đầu tư phá hoang tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư phân phối sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cùng có giá tiền năng lượng chiếm từ 51% chi phí sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư. ” ”

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế giá trị gia nâng cao đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định s 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ như sau:

 1. Điều 10 được sửa đi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

 1. Cơ sở marketing được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:
 2. a) Cơ sở kinh doanh mới xây dựng thương hiệu từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia nâng cao theo phương pháp khu trừ, hoặc dự án tìm kiếm dò hỏi và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đvào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hp quy định tại điểm c khoản này. Trường hợp, ví như số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ tậu vào tiêu dùng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

…” ”

Căn cứ những quy định nêu trên, 

giả dụ dự án đầu tư “Khách sạn cao cấp Vân Phong” của Công ty TNHH Forio Nha Trang đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu từ quý 2/2019, Công ty tự xác định số thuế GTGT đầu vào chuyên dụng cho dự án đầu tư (trước lúc dự án đầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động) và đề nghị hoàn tại kỳ kê khai quý 3/2019 thì Công ty TNHH Forio Nha Trang thuộc nếu được phê duyệt hoàn thuế GTGT đối sở hữu dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều một Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và các văn bản chỉ dẫn thi hành.

Đề nghị Cục Thuế thức giấc Khánh Hòa kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện hoàn thuế đối mang dự án đầu tư “Khách sạn cao cấp Vân Phong”, xác định chuẩn xác số thuế GTGT đầu vào của dự án nảy sinh trong quá trình đầu tư (trước lúc dự án hoàn thành, đi vào hoạt động) đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế để giải quyết hoàn thuế cho Công ty TNHH Forio Nha Trang theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Forio Nha Trang được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »