Hoàn thuế GTGT trong Công văn số 2698/TCT-KK

 

Công văn số: 2698/TCT-KK v/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 239/CT-KK ngày 13/01/2020 của Cục Thuế thức giấc Bà Rịa – Vũng Tàu xin quan điểm hoàn thuế dự án đầu tư của Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng:

“Trường hợp cơ sở buôn bán đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo bí quyết khấu trừ với dự án đầu tư mới, đang trong quá trình đầu tư mang số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và với số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cơ sở marketing ko được hoàn thuế giá trị gia nâng cao mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với những trường hợp:

a) Dự án đầu tư của cơ sở buôn bán ko góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký;”

Khoản 6 Điều một Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng:

“Cơ sở marketing được hoàn thuế đối có dự án đầu tư như sau:

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo cách khấu trừ, hoặc dự án kiếm tìm dò hỏi và phát triển mỏ dầu khí đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, giả dụ thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho đầu tư theo từng năm, trừ ví như quy định tại điểm c khoản này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ tìm vào tiêu dùng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng”.

Khoản 3 Điều một Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng:

“c) Cơ sở kinh doanh ko được hoàn thuế giá trị gia nâng cao mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối sở hữu những trường hợp:

c.1) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ yêu cầu hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở marketing nhưng tính tới ngày nộp giấy tờ ko góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của luật pháp thì không được hoàn thuế”.

Căn cứ những quy định, hướng dẫn nêu trên và những tài liệu tất nhiên công văn số 239/CT-KK ngày 13/01/2020 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 

Trường hợp giai đoạn 1 (từ tháng 6/2013 tới tháng 6/2016) dự án đầu tư Cảng Thị Vải của Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu từ tháng 12/2017 và Công ty không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Tờ khai thuế mẫu 02/GTGT từ tháng 05/2016 tới tháng 09/2019 ko với số thuế đề nghị hoàn thì Công ty ko thuộc ví như được hoàn thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều một Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Khoản 6 Điều một Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Khoản 3 Điều một Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »