Hoàn thuế GTGT trong Công văn số 3030/TCT-KK

Công văn số: 3030/TCT-KK v/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 145/CT-TTKT ngày 14/01/2020 của Cục Thuế tỉnh giấc Đắk Nông về việc vướng mắc trong xử lý hoàn thuế GTGT và công văn số 910/CT-TTKT ngày 28/4/2020 về việc bổ sung thông tin hồ sơ vướng mắc trong xử lý hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

– Tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 chỉ dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều tại những Nghị định quy định về thuế:

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

….

– Việc thực hành khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính đề cập từ ngày 01/10/2014 tới hết ngày 31/12/2016.

– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, trường hợp người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra kiểm tra, cơ thuế quan kết luận doanh thu của năm trước ngay lập tức kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định ấy thì người nộp thuế được lựa sắm hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo ngay lập tức kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định…”

– Tại điểm c.8, Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“c.8) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối có chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai GTGT khấu trừ trong giả dụ điều chỉnh giảm số thuế đã yêu cầu hoàn trên tờ khai do chưa bảo đảm nếu được hoàn và chưa làm cho hồ sơ bắt buộc hoàn thì lập hồ sơ khai bổ sung song song khai số tiền bắt buộc hoàn điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh nâng cao số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập giấy tờ khai thuế hiện tại”.

– Tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 chỉ dẫn thi hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi 1 số điều tại những Thông tư về thuế:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế giả dụ có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối có ví như kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối có nếu kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo”.

Căn cứ các quy định giả dụ trên, ví như Công ty TNHH MTV thương mại Nga Thanh Đắk Nông năm 2016 với nghĩa vụ nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng nhưng Công ty nộp tờ khai thuế GTGT quý 2/2016 tới cơ thuế quan là không đúng quy định. Đồng thời, ngày 13/10/2016, Công ty đã lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh giảm tất cả số thuế đã lập tại chỉ tiêu “Tổng số thuế GTGT bắt buộc hoàn” và chuyển toàn bộ số thuế GTGT còn được khấu trừ tính tới hết tháng 6/2016 sang kỳ tháng 7/2016. Do đó, Công ty không được hoàn thuế theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Công ty tiếp tục được kê khai khấu trừ vào kỳ tiếp theo theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh giấc Đắk Nông được biết./.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »