Thuế GTGT khi sáp nhập doanh nghiệp đượcthể hiện trong Công văn số 2701/TCT-KK

 

Công văn số: 2701/TCT-KK v/v hoàn thuế GTGT khi sáp nhập doanh nghiệp

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4171/CT-TTKT7 đề ngày 29/4/2020 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế sau lúc sáp nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về sáp nhập doanh nghiệp:

“1. Một hoặc một số nhà hàng (sau đây gọi là doanh nghiệp bị sáp nhập) sở hữu thể sáp nhập vào một nhà hàng khác (sau đây gọi là doanh nghiệp nhận sáp nhập) bằng bí quyết chuyển hầu hết tài sản, quyền, trách nhiệm và tiện dụng hợp pháp sang nhà hàng nhận sáp nhập, song song chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.”;

– Khoản 3 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13 quy định các giả dụ hoàn thuế:

“3. Cơ sở buôn bán nộp thuế giá trị gia tăng theo bí quyết khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng lúc chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động có số thuế giá trị gia nâng cao nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.”;

– Khoản 3, 5 Điều 18 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều một Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính chỉ dẫn các giả dụ hoàn thuế;

– Khoản 2 Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nếu công ty lại doanh nghiệp:

“Điều 42. Hoàn thành bổn phận nộp thuế trong nếu công ty lại doanh nghiệp

“2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập sở hữu trách nhiệm hoàn tất trách nhiệm nộp thuế trước lúc tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; giả dụ chưa hoàn thành trách nhiệm nộp thuế thì siêu thị bị tách và những nhà hàng mới được ra đời từ nhà hàng bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành trách nhiệm nộp thuế.”.

Căn cứ những quy định nêu trên, giả dụ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã kết nạp giấy tờ bắt buộc kết thúc hiệu lực mã số thuế do sáp nhập doanh nghiệp, giấy tờ đề nghị hoàn thuế GTGT từ tháng 09/2018 đến tháng 03/2019, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT tháng 04/2019 của Công ty TNHH Hoshino (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là Công ty) mang trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã thực hiện kiểm tra thuế tại Công ty theo Quyết định kiểm tra số 1741/QĐ-CT ngày 26/8/2019 thì Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh xác định đầy đủ, chính xác nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH Hoshino (Việt Nam) buộc phải hoàn tất trước lúc thực hành thủ tục đóng mã số thuế do sáp nhập.

Trường hợp sau khi hoàn thành gần như nghĩa vụ thuế, giả dụ Công ty mang số thuế GTGT đủ điều kiện được hoàn thì Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế được biết, thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »