Vướng mắc về hoàn thuế GTGT nộp thừa sẽ được làm rõ trong Công văn số 3457/TCT-KK

 Số: 3457/TCT-KK V/v vướng mắc về hoàn thuế GTGT nộp thừa

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Bình Phước

Trả lời công văn số 1528/CT-TTKT3 ngày 3/06/2020 của Cục Thuế tỉnh giấc Bình Phước có vướng mắc về hoàn thuế GTGT nộp thừa. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1a, 1e Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1đ, khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

“a) Sửa đổi điểm đ Khoản một Điều 11 như sau:

“đ) Trường hợp người nộp thuế mang hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại thức giấc mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh giấc không thuộc giả dụ quy định tại điểm c khoản một Điều này, mà ko ra đời doanh nghiệp trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh giấc khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp giấy tờ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tại trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối sở hữu hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại thức giấc và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.” 

“e) Sửa đổi Khoản 6 Điều 11 như sau:

“6. Khai thuế giá trị gia tăng đối mang hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp chỉ dẫn tại điểm c khoản một Điều này.

 1. a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia nâng cao trợ thời tính theo tỷ lệ 2% đối có hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia nâng cao 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối có hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa chưa với thuế giá trị gia tăng mang cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi sở hữu hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.
 2. b) Hồ nguyên sơ thuế giá trị gia tăng đối mang hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia nâng cao theo chiếc số 05/GTGT ban hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
 3. c) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối sở hữu hoạt động marketing xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc được nộp theo từng lần nảy sinh doanh thu. Trường hợp nảy sinh rộng rãi lần nộp giấy tờ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế sở hữu thể đăng ký có Cơ thuế quan nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.
 4. d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế cần tổng hợp doanh thu nảy sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu marketing xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh giấc trong hồ sơ khai thuế tại hội sở chính, số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu marketing xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh giấc được trừ vào số thuế giá trị gia nâng cao phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.””

Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở account giao thiệp với nghĩa vụ khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước lúc chủ đầu tư tới khiến cho thủ tục tính sổ theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng căn bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản tính sổ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho những công trình xây dựng căn bản của các dự án tiêu dùng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho những công trình xây dựng cơ bản của những dự án ODA).

Công trình xây dựng căn bản nảy sinh tại địa phương cấp tỉnh giấc nào, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của địa phương cấp tỉnh giấc đó”

Căn cứ các quy định, chỉ dẫn nêu trên, nếu Công ty TNHH Khánh Giang (MST: 3800183848), Địa chỉ trụ sở tại Ấp 9, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước do Cục Thuế tỉnh Bình Phước quản lý thuế.

Ngày 28/9/2016 Công ty TNHH Khánh Giang (Công ty) có Hợp đồng E.C số 02/2016/BQLSRGD2 Hợp đồng khảo sát bề ngoài và thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Duy tu nạo vét luồng Soài Rạp công đoạn 2, tại huyện Nhà Bè, TP.HCM, công trình dùng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Công ty bắt đầu khai triển công trình này từ năm 2016 tới tháng 9/2017, Công ty ko có mặt trên thị trường doanh nghiệp trực thuộc để thực hiện hoạt động xây dựng tại TP.HCM. Vì vậy, Công ty TNHH Khánh Giang buộc phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ thuế quan quản lý tại địa phương sở hữu hoạt động xây dựng ngoại tỉnh giấc (Cục Thuế TP.HCM) theo loại 05/GTGT ban hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. 

Trường hợp, Công ty chưa nộp hồ sơ khai thuế đối sở hữu hoạt động xây dựng ngoại tỉnh nêu trên thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước phối hợp sở hữu Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty TNHH Khánh Giang kê khai thuế GTGT theo quy định. Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính (nếu còn thời hiệu, thời hạn xử phạt) về hành vi ko nộp giấy tờ khai thuế đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh giấc tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh.

Từ tháng 4/2017 – 01/2018 Chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán vốn thì Kho bạc Nhà nước TP.HCM thực hiện khấu trừ số thuế GTGT (2% trên số tiền thanh toán) sở hữu số thuế là 5.403.433.000 đồng (TM:1701) nhưng Kho bạc Nhà nước TP.HCM ko hạch toán thu ngân sách TP.HCM nơi mang công trình xây dựng mà chuyển đa số số thuế này vào ngân sách của tỉnh giấc Bình Phước là không phù hợp có quy định tại khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Đề nghị KBNN tỉnh Bình Phước thực hiện thủ tục chuyển trả số thu NSNN đã hạch toán thu ko đúng cho KBNN TP.HCM theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 và điểm d khoản 2 Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết, phối hợp có Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh và Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »