Công văn số 1836/TCT-CS về hoàn thuế GTGT

 

Số: 1836/TCT-CS

V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Bắc Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4032/CT-KK ngày 05/08/2019 của Cục Thuế thức giấc Bắc Giang về điều kiện khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào đối sở hữu hàng hóa xuất khẩu tại chỗ. Về nội dung này, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

1. Tại khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia nâng cao đầu vào như sau:

“2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau:

a) Có hóa đơn giá trị gia nâng cao tìm hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

b) Có chứng từ tính sổ qua ngân hàng đối có hàng hóa, dịch vụ tìm vào, trừ hàng hóa, dịch vụ chọn từng lần sở hữu giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

c) Đối sở hữu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngoại trừ các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này buộc phải có hiệp đồng ký kết có bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hóa, phân phối dịch vụ, hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chứng từ tính sổ qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối có hàng hóa xuất khẩu.

Việc tính sổ tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức tính sổ bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là thanh toán qua ngân hàng.”

2. Tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của luật pháp như sau:

“2. Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật:

a) Hợp đồng chọn bán hàng hóa hoặc hiệp đồng gia công mang chỉ định giao hàng tại Việt Nam;

b) Tờ khai thương chính hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ đã khiến xong thủ tục hải quan;

c) Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người tậu phía nước ngoài, tên siêu thị nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam;

d) Hàng hóa bán cho thương nhân nước không tính nhưng giao hàng tại Việt Nam bắt buộc tính sổ qua nhà băng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Chứng từ tính sổ qua ngân hàng theo chỉ dẫn tại khoản 3 Điều 16 Thông tư này. Trường hợp người nhập cảng tại chỗ được phía nước không tính ủy quyền tính sổ cho người xuất khẩu tại chỗ thì đồng bạc tính sổ thực hành theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

đ) Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp với vốn đầu tư nước không tính cần ưng ý sở hữu quy định tại giấy phép đầu tư.”

Căn cứ quy định trên, điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào thực hành theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 và khoản 2 Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Tổng cục Thuế có quan điểm Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

Previous
Next Post »