Công văn số 3530/TCT-KK về chính sách về thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

Số: 3530/TCT-KK V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh thành Hải Phòng

Trả lời công văn số 1140/CT-THNVDT, ngày 05/08/2008 của Cục thuế thành thị Hải Phòng về việc chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) ảnh hưởng tới của cải cố định, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

 1. Liên quan tới chính sách thuế GTGT đối sở hữu hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho phân phối buôn bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn tại Công văn số 1421/TCT-KK ngày 10/4/2008 gửi Cục Thuế thức giấc Thanh Hóa và Cục Thuế những tỉnh, thành phố. Đề nghị Cục Thuế đô thị Hải Phòng nghiên cứu nội dung đã được hướng dẫn để thực hành đúng quy định hiện hành.
 2. Theo hướng dẫn tại Điểm 2.7, Mục II, Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/1005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì: Đối với tài sản một mực tìm vào để sử dụng cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ đã được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, nay chuyển sang mục đích dùng ngoài mục đích cung cấp buôn bán (kể cả giả dụ cơ sở buôn bán nhận tiền bồi hoàn về của cải một mực trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền) thì cơ sở marketing với của cải cố định chuyển mục tiêu cần kê khai, nộp thuế GTGT trên phần giá trị còn lại hoặc giá trị chưa phân bổ trên sổ kế toán của tài sản nhất quyết đã chuyển mục tiêu tiêu dùng hoặc được bồi hoàn nêu trên”.

Do vậy, nếu Công ty TNHH sợi tổng hợp Trường Long với của cải khăng khăng đang dùng sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc diện chịu thuế GTGT nay chuyển sang mục tiêu dùng không tính mục đích sản xuất, buôn bán thì bắt buộc kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định trên; Trường hợp Công ty vẫn tiếp tục sử dụng của cải nhất quyết này vào mục tiêu sản xuất, kinh doanh (không phân biệt sản xuất, marketing hàng hóa thuộc diện chịu thuế hay ko chịu thuế GTGT) thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »