Hoàn thuế GTGT đối với gạo ủy thác xuất khẩu

 

Công văn số: 3242/TCT-KK ngày 10/08/2020

V/v hoàn thuế GTGT đối với gạo ủy thác xuất khẩu

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được 513/CT-TTKT2 ngày 24/6/2020 của Cục Thuế thức giấc Kiên Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối có gạo ủy thác xuất khẩu.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 5, Điều 9, Điều 11, Điều 14, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính chỉ dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại Khoản một Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về hồ sơ khai báo thương chính đối sở hữu hàng xuất khẩu.

Căn cứ chỉ dẫn tại Phụ lục IV, đính kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu.

Căn cứ những quy định nêu trên và theo nội dung công văn số 513/CT-TTKT2 ngày 24/6/2020 của Cục Thuế tỉnh giấc Kiên Giang:

Trường hợp Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với nảy sinh số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoặc ủy thác xuất khẩu ko đáp ứng đủ điều kiện và những thủ tục quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng thì:

Không được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

Các bài viết liên quan:Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »