Đối tượng được hoàn thuế

 

Công văn số: 3309/CT-TTHT ngày 21/01/2020

V/v: Xác định đối tượng được hoàn thuế do Cục Thuế thành thị Hà Nội ban hành

Kính gửi: Chi cục Thuế Huyện Đan Phượng

Trả lời công văn số 8509/CCT-VQLT ngày 11/11/2019 của Chi cục Thuế Huyện Đan Phượng hỏi về việc xác định đối tượng được hoàn thuế. Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Căn cứ Điều 57 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định các trường hợp được hoàn thuế:

Điều 57. Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế

Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đi mang các ví như sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng;

2. Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hoàn thuế xuất khẩu, thuế du nhập theo quy định của Luật thuế xuất khẩuthuế nhập khẩu;

3. Cá nhân thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

4. Tổ chức, cá nhân buôn bán thuộc diện được hoàn thuế tiêu thụ đặc trưng theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

5. Tổ chức, cá nhân nộp các cái thuế khác mang số tiền thuế đã nộp vào ngân sách quốc gia lớn hơn số tiền thuế nên nộp.”

– Căn cứ Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế; phí khác như sau:

“Điều 57. Hồ sơ hoàn những mẫu thuế, phí khác

Giấy yêu cầu hoàn trả khoản thu Ngân sách quốc gia theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành tất nhiên Thông tư này và những tài liệu tất nhiên (nếu có).”

Căn cứ quy định trên:

Đề nghị Chi cục Thuế Huyện Đan Phượng kiểm tra hồ sơ thực tế.

Nếu việc hủy hợp đồng chọn bán căn hộ là đúng quy định pháp luật thì Chi cục Thuế Huyện Đan Phượng xác định người nộp thuế mang số thuế TNCN nộp thừa hay không để xử lý hoàn thuế theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế Huyện Đan Phượng được biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

  Previous
  Next Post »