Thuế giá trị gia tăng trong Công văn số 2676/TCT-CS

 

Công văn số: 2676/TCT-CS v/v thuế GTGT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất du nhập Viên Phát.
(Số 63B Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 2005-01/CV-VP-PL ngày 04/05/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập cảng Viên Phát về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

1. Chi cục Thuế quận 1 – Cục Thuế thành thị Hồ Chí Minh đã mang công văn số 285/CCT-TTHT ngày 07/01/2019 trả lời Công ty ko được hoàn thuế mà được bù trừ vào số thuế GTGT bắt buộc nộp của những kỳ tiếp theo.

2. Cục Thuế thị thành Hồ Chí Minh đã với công văn số 2441/CT-TTHT ngày 21/03/2019 thông tin công văn số 285/CCT-TTHT ngày 07/01/2019 của Chi cục Thuế quận 1 chỉ dẫn Công ty về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT là thích hợp quy định.

3. Tổng cục Thuế đã mang công văn số 3579/TCT-CS ngày 10/09/2019 đề nghị Công ty thực hành theo hướng dẫn của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2441/CT-TTHT ngày 21/03/2019, Chi cục Thuế quận một tại công văn số 285/CCT-TTHT ngày 07/01/2019.

4. Tổng cục Thuế đã có công văn số 1646/TCT-CS ngày 27/04/2020 thông báo Tổng cục Thuế đã mang công văn số 3579/TCT-CS ngày 10/09/2019 giải đáp cụ thể.

Tổng cục Thuế mang quan điểm để Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát biết./.

Các bài viết liên quan:


Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

Previous
Next Post »