Thuế GTGT nộp thừa và cách xử lý

 

Công văn 182/TCT-KK ngày 19/01/2021 v/v xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Hải Long

Ngày 28/12/2020, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CV-CTHL ngày 22/12/2020 của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Hải Long (MST: 2900780236) yêu cầu hướng dẫn về hoàn thuế GTGT nộp thừa. Về việc này, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp to hơn số tiền thuế; tiền chậm nộp; tiền phạt cần nộp đối mang từng cái thuế với cộng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách quốc gia trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế buộc phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi mang số thuế đã nộp to hơn số thuế cần nộp theo quyết toán thuế.

b) Người nộp thuế với số tiền thuế được hoàn theo quy định của luật pháp về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân (trừ giả dụ nêu tại điểm a khoản này).

2. Người nộp thuế sở hữu quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thiết bị tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng chiếc thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ giả dụ nêu tại điểm b khoản một Điều này).

b) Bù trừ tự động mang số tiền cần nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng mẫu thuế với cộng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ giả dụ nêu tại điểm b khoản một Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng đề cập từ thời điểm nảy sinh số tiền thuế nộp thừa mà ko phát sinh khoản nên nộp tiếp theo thì thực hành theo chỉ dẫn tại điểm c khoản này.

c) Người nộp thuế sở hữu số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo chỉ dẫn tại điểm b khoản một Điều này và người nộp thuế mang số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau lúc thực hiện bù trừ theo chỉ dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi giấy tờ đề nghị hoàn thuế tới cơ thuế quan trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này…”

Căn cứ các quy định pháp luật

Trường hợp Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Hải Long phát sinh số tiền thuế GTGT nộp thừa vào NSNN thì Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Hải Long mang quyền giải quyết số tiền thuế GTGT nộp thừa theo quy định tại Khoản 1; Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần xây dựng thương nghiệp Hải Long được biết./.

Các bài viết liên quan:


Tìm bài viết bằng các từ khóa: 


 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »