Việc hoàn thuế GTGT có ý nghĩa như thế nào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

 Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu sẽ được khiến cho rõ trong công văn 3450/CTHN-TTHT ngày 27 tháng 01 năm 2021 do cục thuế thị thành Hà Nội ban hành.

Công văn 3450/CTHN-TTHT ngày 27/01/2021

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Công ty TNHH Fujico Việt Nam

Trả lời công văn số FVN20201201 đề ngày 26/12/2020 của Công ty TNHH Fujico Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:
+ Tại Khoản 3 Điều 16 quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế gtgt đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ những ví như chỉ dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào bắt buộc sở hữu đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nên tính sổ qua ngân hàng

a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ trương mục của bên du nhập sang account với tên bên xuất khẩu mở tại nhà băng theo các hình thức thanh toán ưa thích với thỏa thuận trong giao kèo và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của nhà băng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ trương mục của nhà băng bên nhập khẩu.

– Trường hợp tính sổ chậm trả:

Phải có thỏa thuận ghi trong giao kèo xuất khẩu;

Đến thời hạn thanh toán cơ sở marketing phải có chứng từ tính sổ qua ngân hàng.

– Trường hợp ủy thác xuất khẩu:

Phải với chứng từ tính sổ qua ngân hàng của phía nước ngoài cho bên nhận ủy thác và bên nhận ủy thác bắt buộc tính sổ tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng cho bên ủy thác.

– Trường hợp bên nước ngoại trừ thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu:

Bên ủy thác buộc phải mang chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Việc tính sổ như trên phải được quy định trong hợp đồng.

…”

– Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính:

+ Tại Điều 2 quy định sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) như sau:
“4. Hoàn thuế GTGT đối sở hữu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối sở hữu trường hợp kê khai theo tháng); quý (đối có giả dụ kê khai theo quý) với hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp:

Hàng hóa nhập cảng sau ấy xuất khẩu vào khu phi thuế quan;

Hàng hóa du nhập sau đó xuất khẩu ra nước ngoài; có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; giả dụ trong tháng; quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

…”

Căn cứ quy định trên, giả dụ Công ty xuất khẩu hàng hóa mang số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên trong tháng/quý thì được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các ví như hướng dẫn Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải mang đủ điều kiện và các thủ tục theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC , trong đấy sở hữu quy định về thanh toán qua ngân hàng đối có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu những nội dung đã trích dẫn ở trên để thực hiện việc hoàn thuế GTGT theo đúng quy định.

Trong công đoạn thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, doanh nghiệp sở hữu thể tham khảo:
 • Các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội
 • Liên hệ mang phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Fujico Việt Nam biết để thực hiện./.

Chúc những bạn thành công!

Các bài viết liên quan:Tìm bài viết bằng các từ khóa: 


 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »