Công văn số 3581/TCT-KK về hoàn thuế GTGT

CV Số: 3581/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Vĩnh Phúc

Trả lời công văn số 6944/CT-TTKT3 ngày 12/8/2020 của Cục Thuế thức giấc Vĩnh Phúc vướng mắc về kê khai, hoàn thuế giá trị gia nâng cao của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và chế tạo nội thất HPL Bình Xuyên. Về việc này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Khoản 3 Điều một Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung Khoản một và khoản 2 Điều 13 Luật số 31/2013/QH13 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng

“Trường hợp cơ sở marketing đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với dự án đầu tư mới, đang trong công đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và sở hữu số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng”.

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

“2. Cơ sở marketing mới xây dựng thương hiệu từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo bí quyết khấu trừ, hoặc dự án kiếm tìm dò xét và lớn mạnh mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, giả dụ thời kì đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia nâng cao của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp chỉ dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này. Trường hợp, ví như số thuế giá trị gia nâng cao lũy kế của hàng hóa, dịch vụ chọn vào dùng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

3. Hoàn thuế GTGT đối mang dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ sở hữu dự án đầu tư (trừ nếu chỉ dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành của cải cố định) cộng tỉnh, thành phố, đang trong quá trình đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ mang việc kê khai thuế GTGT của hoạt động phân phối buôn bán đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT bắt buộc nộp của hoạt động sản xuất buôn bán trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau lúc bù trừ ví như số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ ví như số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo”.

Căn cứ các quy định,

Chỉ dẫn nêu trên và tài liệu tất nhiên công văn số 6944/CT-TTKT3 ngày 12/8/2020 của Cục Thuế thức giấc Vĩnh Phúc: 

Trường hợp, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phân phối nội thất HPL Bình Xuyên được ra đời theo Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán số 2500606360 ngày 28/06/2018 là chủ dự án đầu tư “Nhà máy chế tạo nội thất cao cấp HPL-Bình Xuyên” (Giấy chứng nhận đầu tư số 7563178108 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc chứng thực lần đầu ngày 15/8/2018, chứng thực đổi thay lần vật dụng hai ngày 12/12/2019). 

Dự án “Nhà máy cung ứng nội thất cao cấp HPL-Bình Xuyên” đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa nảy sinh doanh thu từ dự án đầu tư và thuế giá trị gia nâng cao đầu vào của dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế theo quy định thì Công ty được hoàn thuế theo Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh giấc Vĩnh Phúc được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »