Công văn số: 5438/BTC-CST về hoàn thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu

 

Số: 5438/BTC-CST

V/v hoàn thuế GTGT hàng hóa du nhập sau ấy xuất khẩu

 Kính gửi: – Cục Thuế TP. Hà Nội;

                                     – Công ty TNHH Nagase Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 55472/CT-TTHT ngày 8/8/2018 của Cục thuế Hà Nội về vướng mắc của Công ty TNHH Nagase Việt Nam về hoàn thuế giá trị gia nâng cao (GTGT) đối có hàng hóa nhập khẩu trước ngày 01/02/2018 sau đấy xuất khẩu sau ngày 01/02/2018. Về vấn đề này, Bộ Tài chính với quan điểm như sau:

– Từ ngày 01/7/2016 tới trước ngày 01/02/2018:

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định khía cạnh và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc trưng và Luật quản lý thuế mang quy định như sau:

“Cơ sở buôn bán ko được hoàn thuế đối mang giả dụ hàng hóa nhập cảng sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hành việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật thương chính và các văn bản hướng dẫn.”

– Từ ngày 01/02/2018:

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ sở hữu quy định như sau:

“Cơ sở buôn bán trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối có giả dụ kê khai theo quý) sở hữu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập cảng sau ấy xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập cảng sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Trường hợp vừa sở hữu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa mang hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa giả dụ sau khi bù trừ sở hữu số thuế buộc phải nộp, số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Cơ sở kinh doanh nên hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho cung cấp buôn bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp ko hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào xác định theo tỉ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế ngay lập tức trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Cơ sở buôn bán không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối mang trường hợp: Hàng hóa du nhập sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của luật pháp về hải quan.

Cơ thuế quan thực hành hoàn thuế trước, đánh giá sau đối có người nộp thuế chế tạo hàng hóa xuất khẩu ko bị xử lý đối sở hữu hành vi buôn lậu di chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, ăn gian thuế gian lận thương nghiệp trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Căn cứ quy định nêu trên,

Từ ngày 01/7/2016 tới trước ngày 01/02/2018 cơ sở marketing ko được hoàn thuế đối có giả dụ hàng hóa nhập khẩu sau ấy xuất khẩu. Từ ngày 01/02/2018, cơ sở buôn bán thực hành theo chỉ dẫn tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

Bộ Tài chính trả lời Cục Thuế và Công ty để biết và thực hiện./.

Liên hệ tư vấn miễn phí

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục


Previous
Next Post »