Công văn số: 7947/TXNK-CST về hoàn thuế GTGT

 

Số: 7947/TXNK-CST

V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt.

(Thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, thức giấc Nghệ An)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 13/2019/APV ngày 30/7/2019 của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt về việc hoàn thuế GTGT hàng nhập cảng đã tái xuất khẩu sang nước thứ ba. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập cảng sở hữu quan điểm như sau:

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 4 và khoản 5 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định như sau:

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối mang hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng là nộp thừa trong các trường hợp:

a) Người nộp thuế sở hữu số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp to hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nên nộp (bao gồm cả thuế giá trị gia nâng cao đã nộp đối với hàng hóa đã nhập cảng nhưng tái xuất trả lại chủ hàng nước ko kể hoặc tái xuất sang nước trang bị ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan; hàng hóa đã xuất khẩu nhưng du nhập trở lại Việt Nam; hàng hóa du nhập để cung ứng hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế giá trị gia nâng cao theo quy định, sau đó đã thực tế xuất khẩu sản phẩm).

Đối với từng cái thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách quốc gia thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa sở hữu số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, nói cả việc bù trừ giữa những chiếc thuế sở hữu nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt buộc phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo;

hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; trừ trường hợp ko được miễn xử phạt do đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước mang thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật Quản lý thuế;

……

4. Thẩm quyền quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: Cơ quan hải quan nơi có nảy sinh tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.

5. Số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa được xử lý song song có hoàn thuế nhập cảng (nếu có) và thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 132 Thông tư này”.

Căn cứ quy định nêu trên, 

Trường hợp hàng hóa du nhập sau đó tái xuất sang nước thiết bị ba, tờ khai xuất khẩu đăng ký trước ngày 01/07/2016, cơ quan thương chính thực hành xử lý tiền thuế GTGT thực hiện hoàn trả số thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu theo quy định về xử lý tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa.

Cục Thuế xuất du nhập thông tin để Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục


Previous
Next Post »