Hoàn thuế GTGT đối với các dự án có nguồn vốn ODA

 

Công văn số 111/TCT-KK

V/v: Hồ sơ hoàn thuế của Văn phòng đại diện GIZ tại Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 63346/CT-KK&KKT ngày 14/9/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội v/v giấy tờ hoàn thuế của Văn phòng đại diện GIZ tại Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013. Bộ Tài chính chỉ dẫn thủ tục đăng ký thuế và cấp mã số thuế:

“1. Thủ tục đăng ký thuế và cấp mã số thuế của Chủ dự án ODA, nhà tài trợ; nhà thầy chính thực hành theo hướng dẫn tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Căn cứ Khoản 1.đ Điều 2 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016. Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau:

đ) Tổ chức, cá nhân không phát sinh bổn phận thuế nhưng được hoàn thuế, gồm: Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam dùng tiền giúp đỡ nhân đạo, giúp đỡ không hoàn lại của nước ngoại trừ tậu hàng hóa, dịch vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để giúp đỡ không hoàn lại, trợ giúp nhân đạo; những cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãng sự và cơ quan đại diện của công ty quốc tế tại Việt Nam thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia nâng cao đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao; Chủ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng, Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA (sau đây gọi là Tổ chức khác).”

Căn cứ Khoản 3 Điều một Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016. Bộ Tài chính chỉ dẫn về hoàn thuế GTGT cho dự án ODA:

“6. Hoàn thuế GTGT đối sở hữu những chương trình, dự án tiêu dùng nguồn vốn hỗ trợ lớn mạnh chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ ko hoàn lại, trợ giúp nhân đạo.

a) Đối với dự án tiêu dùng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, doanh nghiệp do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn thuế GTGT đã trả đối sở hữu hàng hóa, dịch vụ sắm ở Việt Nam để tiêu dùng cho chương trình, dự án.”

Căn cứ những hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế hợp nhất mang quan điểm đề nghị của Cục thuế TP Hà Nội tại Công văn số 63346/CT-KK&KTT ngày 14/9/2018, cụ thể:

Trường hợp Văn phòng đại diện GIZ tại Hà Nội được sự ủy nhiệm của Chính phủ Đức là cơ quan trực tiếp quản lý và thực hiện đa dạng dự án ODA ko hoàn lại của Chính phủ Đức cấp cho Việt Nam; tất cả các dự án được xây dựng và thực hiện theo cơ chế quản lý tài chính hội tụ qua Văn phòng đại diện GIZ cung cấp; Văn phòng đại diện GIZ trực tiếp thanh toán những sản phẩm, dịch vụ, trang đồ vật và hàng hóa này. Theo đó, Cục Thuế TP Hà Nội giải quyết những hồ sơ hoàn thuế của Văn phòng đại diện GIZ, bảng kê hàng hóa, dịch vụ tậu vào bắt buộc tách riêng chi phí chung của Văn phòng đại diện và mức giá mua vào của từng dự án.

Liên hệ tham mưu miễn phí 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục


Previous
Next Post »