Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư sử dụng đất quốc phòng

 

Công văn số 32/TCT-CS

V/v: Thuế GTGT

Trả lời công văn số 8242/CV-KTr2 ngày 11/9/2018 của Cục Thuế thức giấc Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hoàn thuế GTGT đối mang dự án đầu tư của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Viết Thắng; Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:kiemtoancalico.com

Tại Thông tư số 35/2009/TT-BQP ngày 20/07/2009 của Bộ Quốc bộ phận hành quy chế quản lý, dùng đất quy hoạch cho mục đích Quốc phòng chưa tiêu dùng ngay cho mục đích Quốc phòng vào mục tiêu kinh tế chỉ dẫn như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, 1 số từ ngữ được hiểu như sau:

1. “Đất quốc phòng” là đất được Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, tiêu dùng vào mục đích quốc phòng theo quy định của Luật Đất đai.

2. “Sử dụng đất quốc phòng vào mục tiêu kinh tế” là:

a) Các doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa thuê đất quốc phòng để làm trụ sở hoặc tiêu dùng vào hoạt động kinh tế.

b) Các đơn vị và nhà hàng tiêu dùng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế theo phương thức tự đầu tư và triển khai thực hiện những ngành nghề sản xuất marketing ưng ý với chức năng của từng công ty và doanh nghiệp. Chủ đầu tư nên là những đơn vị quân đội và nhà hàng quân đội.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, dùng đất quốc phòng vào mục tiêu kinh tế

1. Đất quốc phòng dùng vào mục tiêu kinh tế chịu sự quản lý tập trung, hợp nhất của Bộ Quốc phòng.

2. Việc dùng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế không được làm tác động đến nhiệm vụ sẵn sàng đấu tranh và những nhiệm vụ khác về quân sự, quốc phòng; không làm cho biến dạng, làm cho thay đổi mục tiêu tiêu dùng đất đã xác định.

3. Đất quốc phòng dùng vào mục tiêu kinh tế nên đảm bảo đúng mục tiêu được xác định trong phương án tiêu dùng đất quốc phòng vào mục tiêu kinh tế đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, đúng pháp luật và phù hợp có quy hoạch vững mạnh kinh tế – xã hội của địa phương.

4. Tất cả các nếu giao đất quốc phòng cho doanh nghiệp và nhà hàng sử dụng vào mục đích kinh tế đều bắt buộc thực hành bằng Quyết định giao đất và Quyết định chuẩn y phương án dùng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế của Bộ Quốc phòng; công ty quân đội cổ phần hóa và siêu thị cổ phần quân đội dùng đất quốc phòng phải thực hiện hiệp đồng thuê đất, bên cho thuê là Bộ Quốc phòng.

…”

Tại Điều 7 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Phụ lục 4 ban hành kèm theo quy định:

“Điều 7. Ngành, nghề đầu tư buôn bán có điều kiện

1. Ngành; nghề đầu tư buôn bán có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó cần đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trơ khấc tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cùng đồng.

2. Danh mục ngành; nghề đầu tư kinh doanh sở hữu điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này.

Phụ lục 4 Danh mục ngành nghề, marketing với điều kiện quy định:

230. Kinh doanh dịch vụ lưu trú.”

Tại khoản 3 Điều một Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“3. Khoản một và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở marketing nộp thuế giá trị gia nâng cao theo cách khấu trừ thuế ví như mang số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở marketing đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với dự án đầu tư mới, đang trong quá trình đầu tư với số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sắm vào tiêu dùng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và sở hữu số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cơ sở marketing không được hoàn thuế giá trị gia nâng cao mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo luật pháp về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối mang các trường hợp:

a) Dự án đầu tư của cơ sở marketing ko góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; buôn bán ngành, nghề đầu tư marketing mang điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc ko đảm bảo duy trì đủ điều kiện marketing trong công đoạn hoạt động.

…””

Tại điểm 3 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016. Bộ Tài chính chỉ dẫn về hoàn thuế GTGT như sau:

“3. Hoàn thuế GTGT đối sở hữu dự án đầu tư

a) Cơ sở marketing đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ giả dụ chỉ dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà ko hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh; thành phố; đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở buôn bán thực hành kê khai riêng đối với dự án đầu tư và cần kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ có việc kê khai thuế GTGT của hoạt động cung ứng buôn bán đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT bắt buộc nộp của hoạt động sản xuất buôn bán trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau lúc bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ trường hợp số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

…”

Căn cứ các quy định, chỉ dẫn nêu trên, 

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu những bên mang ảnh hưởng báo cáo Bộ Quốc phòng về việc Bộ Tham mưu Quân khu 7 và Công ty TNHH thương mại du lịch Viết Thắng thực hiện Hợp đồng hiệp tác đầu tư marketing vỡ hoang mặt bằng đất quốc phòng vào mục tiêu kinh tế nêu trên mang ưng ý theo quy định của pháp luật về đất đai và Thông tư số 35/2009/TT-BQP ngày 20/07/2009 của Bộ Quốc phòng hay không? Trên cơ sở quan điểm Bộ Quốc phòng, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử lý việc hoàn thuế GTGT đối có dự án đầu tư nêu trên theo quy định pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »