Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

 

Công văn số: 3556/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh: Hà Nam, Bình Thuận, Đồng Nai, Kon Tum, Hải Dương, Hậu Giang, Nam Định, Bến Tre, Gia Lai.

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cục Thuế và siêu thị về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội quy định:

“Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia nâng cao số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

….

3. Khoản một và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo cách khấu trừ thuế ví như có số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở marketing đã đăng ký nộp thuế giá trị gia nâng cao theo cách khấu trừ sở hữu dự án đầu tư mới, đang trong quá trình đầu tư với số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ tìm vào dùng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và với số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.””

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định khía cạnh và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia nâng cao quy định về hoàn thuế GTGT:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

……..

2. Cơ sở marketing được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:

a) Cơ sở marketing mới ra đời từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo bí quyết khấu trừ, hoặc dự án kiếm tìm dò xét và phát triển mỏ dầu khí đang trong công đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, giả dụ thời kì đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho đầu tư theo từng năm, trừ nếu quy định tại điểm c khoản này.

Trường hợp, giả dụ số thuế giá trị gia nâng cao lũy kế của hàng hóa, dịch vụ tậu vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã được cơ quan quốc gia với thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì cơ quan thuế với thể tiêu dùng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để quyết định việc hoàn thuế giá trị gia nâng cao và cần chịu bổn phận về quyết định của mình.

b) Cơ sở buôn bán đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia nâng cao theo bí quyết khấu trừ sở hữu dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương khác sở hữu tỉnh, thành phố nơi đóng hội sở chính, đang trong công đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì:

Số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào bù trừ sở hữu số thuế giá trị gia nâng cao cần nộp của hoạt động cung cấp marketing tại hội sở chính, sau khi bù trừ giả dụ số thuế giá trị gia nâng cao của hàng hóa, dịch vụ tậu vào dùng cho đầu tư còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư, trừ nếu quy định tại điểm c khoản này. Cơ sở buôn bán nên kê khai, lập giấy tờ hoàn thuế riêng đối với dự án đầu tư.”

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào quy định nêu trên và tình hình thực tiễn của từng giả dụ cụ thể để xử lý.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế các tỉnh giấc được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »