Hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi doanh nghiệp


Công văn số 890/TCT-CS

V/v: Hoàn thuế GTGT

Trả lời công văn số 89/CV-AIT/2018 ngày 29/8/2018 của Công ty cổ phần thương nghiệp Quốc tế Tân Đại Tây Dương về hoàn thuế GTGT lúc chuyển đổi doanh nghiệp, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 196 Luật siêu thị số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về chuyển đổi nhà hàng bổn phận hữu hạn thành công ty cổ phần;

Căn cứ khoản 3 Điều một Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và khoản 6 Điều một Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định các trường hợp không được hoàn thuế GTGT:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia nâng cao theo cách khấu trừ thuế nếu: mang số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối mang nếu kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối sở hữu ví như kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.”

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc trưng và Luật quản lý thuế quy định về hoàn thuế.

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016. Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế hướng dẫn về hoàn thuế.

Căn cứ những quy định trên, ngày 04/6/2018 Tổng cục Thuế đã sở hữu công văn số 2206/TCT-CS trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Chúc các bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục


Previous
Next Post »