Về việc đối tượng và trường hợp được khấu trừ hoàn thuế GTGT

Số: 2273/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4505/CT-KTr2 ngày 18/12/2018 của Cục thuế tỉnh Nghệ An về đối tượng và ví như được khấu trừ hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:kiemtoancalico.com

Tại khoản một Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi tại khoản 1, Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/12/2015 của Bộ Tài chính) chỉ dẫn về đối tượng ko chịu thuế GTGT:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế bình thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.”

 • Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thuế suất 10% vận dụng đối mang hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”
 • Tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của luật pháp đầu tư.”
 • Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ; nói cả thuế GTGT đầu vào ko được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

Theo trình bày của Cục thuế tại công văn số 4505/CT-KTr2 nêu trên: 

Công ty Nghĩa Bình được UBND tỉnh giấc Nghệ An ban hành Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 7/2/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sản xuất với mục đích của dự án “Đầu tư xây dựng nông trại chăn nuôi heo nái sinh sản khép kín, hiện đại để tăng năng suất, tạo ra con giống đầu ra chất lượng cao, an toàn, sạch bệnh, cung cấp cho các nông trại chăn nuôi heo hậu bị”. 

Công ty Nghĩa Bình đã được cơ quan thẩm quyền cấp hầu hết các văn bản theo quy định của luật pháp về đầu tư để thực hành dự án.” Tuy nhiên Công ty Nghĩa Bình ko thực hiện đúng mục tiêu của dự án. Vì vậy bắt buộc Cục thuế tỉnh Nghệ An báo cáo xin quan điểm Ủy ban nhân dân thức giấc về nội dung chuyển mục tiêu dự án này, và căn cứ các quy định nêu trên để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế tỉnh giấc Nghệ An được biết./.

Chúc các bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »