Chính sách thuế GTGT đối với thiết bị phục vụ cho sản xuất

Công văn số 3914/TCT-CS V/v chính sách thuế.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3616/CT-TTKT1 ngày 20/5/2019 của Cục Thuế thức giấc Vĩnh Phúc về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:kiemtoancalico.com

1. Tại khoản 3 Điều một Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 

Tại khoản 3 Điều một Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định về hoàn thuế GTGT.

2. Tại khoản 6 Điều một Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

Tại khoản 6 Điều một Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT.

3. Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối sở hữu dự án đầu tư.

4. Tại tiết b khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau: 

“9. Sửa đi, bổ sung Điều 14 như sau:

b) Bổ sung khoản 14a vào Điều 14 như sau:


“14a. Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản khăng khăng chuyên dụng cho cho sản xuất:

 • phân bón,
 • máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho chế tạo nông nghiệp,
 • tàu đánh bắt xa bờ,
 • thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và
 • thức ăn cho vật nuôi khác

tiêu thụ trong nước không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia nâng cao của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định tậu vào thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập cảng nảy sinh trước ngày 01/01/2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư này.”

Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư, ngày 26/11/2018, Tổng cục Thuế đã sở hữu công văn số 4704/TCT-CS gửi Cục Thuế một số tỉnh, thành phố (bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh giấc Vĩnh Phúc rà soát tình hình thực tiễn giả dụ hoàn thuế của Chi nhánh Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Phúc, căn cứ những quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »