Hỗ trợ hoàn thuế GTGT dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Công văn số: 3956/TCT-CS v/v hỗ trợ thủ tục hoàn thuế giá trị gia nâng cao đối có dự án tiêu dùng nguồn vốn ODA giúp đỡ không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: -Cục Thuế thành phố Hà Nội;
– Bệnh viện Phổi Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1267/BVPTƯ/DAQTC-TCKT ngày 24/6/2020 của Bệnh viện Phổi Trung ương và công văn số 12086/CT-KK&KTT ngày 17/3/2020 của Cục Thuế TP.Hà Nội báo cáo vướng mắc tại công văn số 7006/BYT-KHTC ngày 26/11/2019 của Bộ Y tế về việc tương trợ thủ tục hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA giúp đỡ không hoàn lại do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Tại Điều 4 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 quy định về ứng dụng Bộ luật dân sự:

“2. Luật khác có tác động điều chỉnh quan hệ dân sự trong những lĩnh vực cụ thể ko được trái sở hữu những nguyên tắc căn bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.

3.Trường hợp luật khác mang ảnh hưởng ko quy định hoặc với quy định nhưng vi phạm khoản 2 Điều này thì quy định của Bộ luật này được áp dụng”.

Tại Điều 85 Bộ Luật dân sự nêu trên quy định về đại diện của pháp nhân:

“Đại diện của pháp nhân mang thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Người đại diện của pháp nhân buộc phải tuân theo quy định về đại diện tại Chương IX Phần này”.

Tại khoản một Điều 137 Bộ Luật dân sự quy định về đại diện theo pháp luật của pháp nhân:

“1. Người đại diện theo luật pháp của pháp nhân bao gồm:

a) Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;

b) Người sở hữu thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;…”.

Tại khoản một Điều 138, Chương IX; Bộ Luật dân sự nêu trên quy định về đại diện theo ủy quyền:

“1. Cá nhân pháp nhân sở hữu thể uỷ quyền cho cá nhân; pháp nhân khác xác lập thực hành giao dịch dân sự”.

Tại Điều 563 Bộ Luật dân sự nêu trên quy định về thời hạn ủy quyền:

“Điều 563Thời hạn ủy quyềnThời hạn ủy quyền do những bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; ví như ko với thoả thuận và pháp luật ko sở hữu quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm; kể từ ngày xác lập việc ủy quyền”.

Tại Điều 43 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ

Quản lý và sử dựng vốn hỗ trợ lớn mạnh chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của những nhà tài trợ nước ngoại trừ quy định về nhiệm vụ; quyền hạn của Ban quản lý dự án trong quản lý thực hành chương trình, dự án:

“1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án do chủ dự án giao theo Quyết định có mặt trên thị trường Ban quản lý dự án.

Chủ dự án sở hữu thể ủy quyền cho Ban quản lý dự án quyết định hoặc ký kết văn bản thuộc thẩm quyền của mình trong giai đoạn quản lý thực hiện chương trình, dự án. Việc ủy quyền nên được quy định tại Quyết định xây dựng thương hiệu Ban quản lý dự án hoặc tại văn bản ủy quyền cụ thể của chủ dự án”.

Tại khoản 9 Điều 7 Luật quản lý thuế quy định về bổn phận của người nộp thuế:

“9. Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong giả dụ người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hành thủ tục về thuế sai quy định”.

Tại Điểm 6 khoản 3 điều 1 Thông tư 130/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài Chính, quy định:

“6. Hoàn thuế GTGT đối mang các chương trình; dự án dùng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ko hoàn lại hoặc giúp đỡ ko hoàn lại giúp đỡ nhân đạo.

a) Đối với dự án sử dụng vốn ODA ko hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoại trừ chỉ định việc quản lý chương trình; dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối mang hàng hoá; dịch vụ tậu ở Việt Nam để dùng cho chương trình, dự án”.

Theo mô tả tại công văn số 1267/BVPTƯ/DAQTC-TCKT ngày 24/6/2020 của Bệnh viện Phổi Trung ương thì:

– Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4920/QĐ-BYT ngày 18/11/2015 về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh thực hành Dự án “Quỹ Toàn cầu Vòng 9 phòng chống Lao Việt Nam cho quá trình 2015-2017” và Quyết định số 2435/QĐ-BYT ngày 11/4/2018 về việc thông qua Văn kiện Dự án “Quỹ Toàn cầu phòng chống Lao giai đoạn 2018-2020”. Đây là các dự án dùng nguồn vốn ODA trợ giúp không hoàn lại do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS; Lao và Sốt rét tài trợ. Cơ quan chủ quản là Bộ Y tế; Chủ dự án là Bệnh viện Phổi Trung ương và địa điểm thực hiện dự án là các tỉnh/thành phố trong cả nước.

– Về đơn vị thực hiện dự án bao gồm tuyến trung ương và tuyến địa phương.

+ Tại Tuyến trung ương: BQLDA trung ương được ra đời để điều hành; quản lý hoạt động thường xuyên của dự án.

Tại Tuyến địa phương (bao gồm tuyến tỉnh và tuyến huyện): BQLDA tuyến thức giấc được ra đời tại mỗi địa phương để quản lý, công ty và triển khai, theo dõi, giám sát hoạt động dự án tại tỉnh, định kỳ báo cáo cho BQLDA trung ương chịu bổn phận đối sở hữu chất lượng và hiệu quả của dự án cũng như đảm bảo tính sáng tỏ trong quản lý tài chính tại địa phương. BQLDA tuyến tỉnh sẽ tương trợ và cộng với cán bộ chống lao tuyến huyện triển khai những hoạt động dự án. BQLDA tuyến tỉnh là làm mối tuyến tỉnh giấc tư vấn cho Sở Y tế và UBND tỉnh giấc phối hợp mang những doanh nghiệp y tế cùng tuyến và chỉ đạo những doanh nghiệp y tế tuyến huyện, xã khai triển hoạt động dự án sở hữu hiệu quả.

Căn cứ những quy định trên, 

Chủ dự án dùng nguồn vốn ODA ko hoàn lại là đối tượng được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối có hàng hoá; dịch vụ tìm ở Việt Nam để tiêu dùng cho chương trình, dự án.

Do đặc thù về tổ chức quản lý và thực hiện dự án theo Văn kiện dự án đã được Bộ Y tế phê duyệt, trường hợp Chủ dự án ủy quyền cho Ban quản lý dự án tuyến trung ương và tuyến địa phương (sau đây gọi chung là BQLDA) trong việc thực hành dự án và thực hiện các thủ tục về hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật thì BQLDA được thay mặt Chủ dự án thực hành thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn mua hàng hóa; dịch vụ ở Việt Nam từ phần nguồn vốn ODA trợ giúp không hoàn lại để chuyên dụng cho dự án. Chủ dự án chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính chân thực của hồ sơ hoàn thuế của BQLDA.

Đề nghị Cục Thuế thành thị Hà nội căn cứ vào giấy tờ thực tế để chỉ dẫn doanh nghiệp thực hiện những thủ tục hoàn thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế thành thị Hà Nội; Bệnh viện Phổi Trung ương biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:

Mọi yếu tố xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »