Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT theo Công văn số 1816/TCT-CS

 

Công văn số: 1816/TCT-CS

V/v: chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 69887/CT-KT1 ngày 18/10/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về vướng mắc nảy sinh trong giai đoạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT của Văn phòng bán vé của EMIRATES tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Tại Mục II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính quy định về chính sách thuế, nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, giá thành để xác định thu nhập chịu thuế quy định như sau:

“Điều 8. Đối tượng và điều kiện áp dụng

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II nêu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng trú ngụ tại Việt Nam;

2. Thời hạn buôn bán tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hiệp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên đề cập từ ngày giao kèo nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ với hiệu lực;

3. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ thuế quan cấp mã số thuế.

Điều 9. Thuế giá trị gia tăng

Thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT và những văn bản hướng dẫn thi hành.”

Tại Mục IV Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính quy định về nộp thuế GTGT theo cách khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu quy định như sau:

“Điều 14. Đối tượng và điều kiện áp dụng

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước không tính nếu đáp ứng đủ hai điều kiện nêu tại khoản một và khoản 2 Điều 8 Mục 2 Chương II và đơn vị hạch toán kế toán theo quy định của luật pháp về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài Chính thì đăng ký có cơ thuế quan để thực hiện nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế.

Điều 15. Thuế giá trị gia tăng

Thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Mục 2 Chương II.”

Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội căn cứ những quy định nêu trên và tình hình thực tiễn để hướng dẫn Văn phòng bán vé của Emirates tại Việt Nam thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế với ý kiến để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

Liên hệ tham vấn miễn phí 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »