Hướng dẫn về chính sách thuế theo Công văn số 2525/TCT-CS

Công văn số: 2525/TCT-CS V/v Hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Bến Tre.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2534/CT-KTr, công văn 1277/CT-KTr của Cục Thuế thức giấc Bến Tre về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Tại Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung 1 số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo cách khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động mang số thuế giá trị gia nâng cao nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ hết.”

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về hoàn thuế GTGT:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

4. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia nâng cao theo cách khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia nâng cao lúc chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sở hữu số thuế giá trị gia nâng cao nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cơ sở kinh doanh trong quá trình đầu tư chưa đi vào hoạt động phân phối marketing nhưng buộc phải giải thể, phá sản hoặc kết thúc hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động marketing chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Việc kê khai, tính nộp thuế trong ví như chuyển nhượng dự án đầu tư, bán tài sản của dự án đầu tư hoặc chuyển đổi mục tiêu sản xuất, kinh doanh của dự án đầu tư thực hành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia nâng cao theo cách khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động mang số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cơ sở buôn bán trong quá trình đầu tư chưa đi vào hoạt động chế tạo buôn bán nhưng buộc phải giải thể, phá sản hoặc kết thúc hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia nâng cao đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia nâng cao đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở marketing cần thông tin có cơ thuế quan quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Trường hợp cơ sở marketing sau lúc làm gần như thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản thì đối có số thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo quy định của luật pháp về giải thể, vỡ nợ và quản lý thuế; đối với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở marketing kết thúc hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động buôn bán chính thì bắt buộc nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì không buộc phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.”

Căn cứ những quy định nêu trên, về nguyên tắc giả dụ Công ty TNHH MTV Nhựa Sông Tiền nộp thuế giá trị gia nâng cao theo cách khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia nâng cao lúc giải thể giả dụ có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 và Khoản một Điều 18 Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty TNHH Nhựa Sông Tiền đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho Chi cục Thuế huyện Giồng Trôm thì việc xử lý số thuế còn được khấu trừ, số thuế nộp thừa được xử lý theo hướng dẫn tại điểm 5 Phụ lục I công văn số 5920/TCT-KK ngày 25/12/2017 (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục


Previous
Next Post »