Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT theo Công văn số 4194/TCT-KK

 

Công văn số 4194/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn 2743/CT-KK của Cục Thuế tỉnh giấc Bình Thuận về việc giải quyết hoàn thuế GTGT nếu kết thúc hoạt động của Công ty Chimneys and Refractories International S.R.L, MST 3401099256. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3; Điều 13; Luật thuế GTGT (Luật số 13/2008/QH13); đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13 quy định những ví như hoàn thuế:

“3. Cơ sở buôn bán nộp thuế giá trị gia nâng cao theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia nâng cao lúc chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động với số thuế giá trị gia nâng cao nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ hết.”

Căn cứ Khoản 5; Điều 18; Thông tư số 219/TT-BTC; ngày 31/12/2013 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3; Điều 1; Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn những giả dụ hoàn thuế:

“5. Cơ sở marketing nộp thuế giá trị gia tăng theo cách khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng lúc chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động có số thuế giá trị gia nâng cao nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cơ sở marketing trong quá trình đầu tư chưa đi vào hoạt động chế tạo buôn bán nhưng cần giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia nâng cao đầu ra của hoạt động marketing chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở buôn bán nên thông tin với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động theo quy định.

Trường hợp

Cơ sở kinh doanh sau khi làm toàn bộ thủ tục theo quy định của luật pháp về giải thể, vỡ nợ thì đối mang số thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối có số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp 

Cơ sở buôn bán chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động marketing chính thì buộc phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp mang phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì ko cần điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của của cải bán ra.”

Căn cứ Điều 41; Thông tư số 156/TT-BTC; ngày 6/11/2013; của Bộ Tài chính quy định việc hoàn thành bổn phận thuế trong giả dụ giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động:

“Điều 41. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong giả dụ giải thể; phá sản, chấm dứt hoạt động

1. Việc hoàn thành trách nhiệm nộp thuế trong trường hợp giải thể, vỡ nợ thực hiện theo quy định tại Điều 54; của Luật Quản lý thuế và khoản 16; Điều 1; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế và của luật pháp về doanh nghiệp, pháp luật về cộng tác xã và pháp luật về phá sản.

Chủ nhà hàng tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ mang siêu thị trách nhiệm hữu hạn, hội đồng quản trị doanh nghiệp cổ phần hoặc công ty thanh lý doanh nghiệp chịu nghĩa vụ về việc hoàn tất bổn phận nộp thuế của doanh nghiệp trong nếu giải thể.

Hội đồng giải tán hợp tác xã chịu trách nhiệm về việc hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế của hợp tác xã trong giả dụ giải thể.

Tổ quản lý, thanh lý của cải chịu bổn phận về việc hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp trong trường hợp phá sản.

2. Trách nhiệm hoàn tất bổn phận thuế trong ví như người nộp thuế kết thúc hoạt động ko thực hiện thủ tục giải thể, vỡ nợ theo quy định của pháp luật.

a) Doanh nghiệp kết thúc hoạt động ko theo thủ tục giải thể, phá sản siêu thị chưa hoàn tất bổn phận nộp thuế thì chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ toạ hội đồng thành viên hoặc chủ với doanh nghiệp bổn phận hữu hạn, chủ tịch hội đồng quản trị của siêu thị cổ phần, trưởng ban quản trị của hợp tác xã chịu nghĩa vụ nộp phần thuế nợ còn lại.

b) Hộ gia đình, cá nhân chấm dứt hoạt động marketing chưa hoàn tất trách nhiệm nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm nộp.

c) Tổ cộng tác kết thúc hoạt động chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế thì phần nợ thuế còn lại do tổ trưởng tổ hợp tác chịu nghĩa vụ nộp.

d) Những người mang bổn phận nộp thuế đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này có quyền đề nghị các người với nghĩa vụ liên đái khác buộc phải thực hiện phần bổn phận liên đới của họ đối với mình theo quy định của pháp luật dân sự.”

Căn cứ Khoản một ; Khoản 3; Điều 16; Thông tư 95/2016/TT-BTC; ngày 28/6/2016 quy định các nếu kết thúc hiệu lực mã số thuế và nghĩa vụ trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

“1. Các giả dụ kết thúc hiệu lực mã số thuế

b) Đối sở hữu đơn vị kinh tế, doanh nghiệp khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh:

– Nhà thầu nước ngoài khi chấm dứt hợp đồng.

3. Các trách nhiệm người nộp thuế nên hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

a) Đối có doanh nghiệp, công ty kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham dự hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài:

 • – Người nộp thuế nộp Báo cáo tình hình tiêu dùng hóa đơn theo quy định của luật pháp về hóa đơn;
 • – Người nộp thuế hoàn tất trách nhiệm nộp thuế theo quy định tại Điều 41; Điều 42; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính;
 • – Trường hợp công ty chủ quản mang những công ty trực thuộc thì đa số các đơn vị trực thuộc buộc phải hoàn tất thủ tục kết thúc hiệu lực mã số thuế trước khi kết thúc hiệu lực mã số thuế của công ty chủ quản.”

Theo những căn cứ, chỉ dẫn nêu trên: 

Trường hợp Công ty Chimneys and Refractories International S.R.L thực hiện thủ tục kết thúc hoạt động thì cần hoàn thành gần như bổn phận thuế theo quy định pháp luật. Sau khi hoàn tất gần như bổn phận thuế, giả dụ Công ty vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì Cục Thuế tỉnh Bình Thuận xác định xác thực số thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ, điều kiện hoàn thuế để thực hành hoàn thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế thức giấc Bình Thuận được biết./.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »