Truy thu thuế GTGT đã hoàn

 

Công văn số: 2932/TCT-CSV/v thuế GTGT

Trả lời công văn số 770/CT-KTT1 ngày 12/4/2017 của Cục Thuế tỉnh giấc Bình Phước về thuế GTGT dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi; Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

 • Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của những Luật về thuế quy định về đối tượng không chịu thuế;
 • Căn cứ quy định tại khoản 1; Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT;
 • Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2; Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện về thuế giá trị gia nâng cao (GTGT) và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của những Luật về thuế và sửa đổi; bổ sung 1 số điều của những Nghị định về thuế và sửa đổi; bổ sung 1 số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa; chế tạo dịch vụ chỉ dẫn đối tượng ko chịu thuế GTGT;
 • Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1; Điều 14 và khoản 2 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành 1 số điều Luật Thuế giá trị gia nâng cao về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào và những trường hợp hoàn thuế GTGT;
 • Căn cứ chỉ dẫn tại công văn số 16659/BTC-CST ngày 22/11/2016 của Bộ Tài chính về máy móc; đồ vật chuyên dùng dùng cho cung cấp nông nghiệp gửi Cục Thuế những tỉnh; tỉnh thành trực thuộc Trung ương và Cục Hải quan các địa phương.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định; chỉ dẫn nêu trên và tình hình thực tiễn dự án đầu tư xây dựng nông trại chăn nuôi của công ty để xác định:

Trường hợp siêu thị đầu tư dự án xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc (gia cầm) để cho thuê; và siêu thị đã ký hợp đồng sở hữu Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam và Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina để cho thuê lại trang trại chăn nuôi dùng để chăn nuôi gia súc (gia cầm); thì Tổng cục Thuế hợp nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Bình Phước tại công văn số 770/CT-KTT1 ngày 12/4/2017 nêu trên.

Trường hợp siêu thị đầu tư cho thuê một thời gian; sau đó dùng để cung ứng hàng hóa thuộc diện ko chịu thuế GTGT thì bắt buộc thực hiện tróc nã thu số thuế GTGT đã được hoàn tương ứng mang giá trị còn lại của của cải cố định.

Tổng cục Thuế với quan điểm để Cục Thuế tỉnh giấc Bình Phước được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »