Các cơ sở kinh doanh Hoàn thuế GTGT

Công văn số Số: 4444/TCT-CS

V/v hoàn thuế GTGT

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01-2019/CVHT ngày 29/8/2019 của Công ty TNHH 1 thành viên thương mại quốc tế CAVI về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này; Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:
Cac-co-so-kinh-doanh-Hoan-thue-GTGT

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

1. Tại khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi; bổ sung 1 số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo cách khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu; chuyển đổi doanh nghiệp; sáp nhập; hợp nhất; chia; tách; giải thể; phá sản; kết thúc hoạt động sở hữu số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.”

2. Tại khoản 6 Điều một Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định khía cạnh và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật sửa đổi; bổ sung 1 số điều của Luật thuế GTGTLuật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế quy định về hoàn thuế như sau:

“4. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT lúc chuyển đổi sở hữu; chuyển đổi doanh nghiệp; sáp nhập; hợp nhất; chia; tách; giải thể; phá sản; kết thúc hoạt động mang số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.”

3. Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 16/4/2016 sửa đổi; bổ sung Khoản một và Khoản 2 Điều 13 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi; bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“2. Cơ sở buôn bán trong tháng; quý có hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu nêu với số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng; quý; trừ giả dụ hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu; hàng hóa xuất khẩu ko thực hành việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan…”

4. Tại khoản 6 Điều một Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Luật thuế tiêu thụ đặc thù và Luật quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016) quy định về hoàn thuế GTGT:

“3. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với giả dụ kê khai theo tháng); quý (đối với giả dụ kê khai theo quý) có hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng; quý; giả dụ trong tháng; quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng; quý tiếp theo; …

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với giả dụ hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu; hàng hóa xuất khẩu ko thực hành việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động thương chính theo quy định của Luật thương chính và những văn bản hướng dẫn.”

5. Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi; bổ sung 1 số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ- CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định khía cạnh và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế GTGT (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) quy định về hoàn thuế GTGT:

“3. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối có ví như kê khai theo tháng); quý (đối sở hữu trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập cảng sau đấy xuất khẩu vào khu phi thuê quan; hàng hóa du nhập sau đấy xuất khẩu ra nước ngoài; với số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng; quý; ví như trong tháng; quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng; quý tiếp theo; …

Cơ sở kinh doanh ko được hoàn thuế GTGT đối mang trường hợp: Hàng hóa du nhập sau ấy xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của luật pháp về hải quan; hàng hóa xuất khẩu ko thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của luật pháp về hải quan.”

Căn cứ những quy định trên;

Ngày 15/10/2018; Tổng cục Thuế đã mang công văn số 3945/TCT-CS giải đáp Công ty. Đề nghị Công ty trên cơ sở giấy tờ cụ thể và các quy định nêu trên liên hệ có Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để được chỉ dẫn thực hiện theo quy định.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »