Các trường hợp và thủ tục hoàn thuế GTGT

 Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì và các điều buộc phải biết về nó? Đây là câu hỏi mà rất rộng rãi bạn teen khối ngành kinh tế, và các người khiến cho việc chuyên môn tác động đến kế toán, kiểm toán, tài chính trong nhà hàng vẫn luôn chọn hiểu hàng ngày? Dựa trên các văn bản luật pháp về thuế và thông lệ về thuế hiện hành; Hãng kiểm toán Calico xin đưa chỉ dẫn cụ thể như sau:

Hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu


1. Hoàn thuế giá trị gia nâng cao là gì?

Hoàn thuế giá trị gia tăng là việc ngân sách quốc gia trả lại cho doanh nghiệp số tiền thuế vat đầu vào đã trả khi chọn hàng hóa – dịch vụ mà chưa được khấu trừ thuế trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa – dịch vụ đó ko thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Bản chất của việc hoàn thuế giá trị gia nâng cao là quốc gia hoàn trả lại số tiền thuế thu quá, thu sai quy định của pháp luật cho doanh nghiệp.

2. Các trường hợp được hoàn thuế GTGT?

Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung 2013, 2016) quy định những nếu được hoàn thuế GTGT gồm:

 • Trường hợp 1: Cơ sở buôn bán đã đăng ký nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong quá trình đầu tư với số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ chọn vào dùng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.
 • Trường hợp 2:  Cơ sở buôn bán trong tháng, quý mang hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trường hợp có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.

Xem thêm về thuế

Lưu ý: Trường hợp cơ sở kinh doanh mang hàng hóa du nhập để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu ko thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan thì ko được hoàn thuế.

 • Trường hợp 3:  Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động với số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
 • Trường hợp 4: Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy má nhập cảnh do cơ quan sở hữu thẩm quyền nước ngoại trừ cấp được hoàn thuế đối mang hàng hóa mua tại Việt Nam có theo người khi xuất cảnh.
 • Trường hợp 5: Tổ chức ở Việt Nam tiêu dùng tiền giúp đỡ ko hoàn lại, tiền trợ giúp nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoại trừ để chọn hàng hóa, dịch vụ dùng cho cho chương trình, dự án trợ giúp không hoàn lại, giúp đỡ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn số thuế GTGT đã trả cho hàng hóa, dịch vụ đó.
 • Trường hợp 6: Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của luật pháp về ưu đãi miễn trừ ngoại giao chọn hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để tiêu dùng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT hoặc trên chứng từ tính sổ ghi giá tính sổ đã với thuế GTGT.
 • Trường hợp 7: Cơ sở marketing sở hữu quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan với thẩm quyền theo quy định của luật pháp và giả dụ hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Thủ tục hoàn thuế GTGT

Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC, hoàn thuế GTGT được thực hiện theo những bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế gồm: Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) và các tài liệu ảnh hưởng tới đề nghị hoàn thuế.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế được nộp một bộ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan thương chính với thẩm quyền hoàn thuế. Người nộp thuế được gửi giấy tờ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ thuế quan hoặc gửi qua đường bưu chính.

 • Bước 3: Xử lý hồ sơ, ra quyết định và trả tiền thuế GTGT cho người nộp thuế

Khoản một Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách quốc gia theo dòng quy định; căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo loại quy định gửi Kho bạc quốc gia đồng cấp.

4. Thời hạn hoàn thuế GTGT

 • Hoàn tiền trước – kiểm tra sau: áp dụng sở hữu siêu thị chấp hành tốt các quy định về nộp thuế, thời gian hoàn tiền thuế VAT là 15 ngày làm cho việc kể từ ngày tiếp thụ hồ sơ hoàn thuế đầy đủ.
 • Kiểm tra trước – hoàn tiền sau: áp dụng mang công ty được hoàn thuế lần đầu hoặc hoàn thuế lần 2 nhưng hồ sơ hoàn thuế lần đầu có rộng rãi thiếu sót, thời kì hoàn tiền thuế VAT là 60 ngày làm cho việc nói từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »