Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới

Công văn số: 5713/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT đối sở hữu dự án đầu tư

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 2148/CT-KK ngày 18/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Tại Khoản 3(c) Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định khai thuế GTGT bí quyết khấu trừ:

“c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương cộng nơi đóng trụ sở chính, đang trong quá trình đầu tư thì lập giấy tờ khai thuê riêng cho dự án đầu tư và buộc phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sắm vào dùng cho dự án đầu tư có thuế GTGT của hoạt động phân phối marketing đang thực hiện.

Sau khi bù trừ ví như mang số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư”.

Tại Khoản 3(a) Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối mang dự án đầu tư:

“3. Hoàn thuế GTGT đối có dự án đầu tư mới

a) CSKD đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mang dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong công đoạn đầu tư thì CSKD thực hiện kê khai riêng đối có dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ có việc kê khai thuế GTGT của hoạt động cung cấp kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT nên nộp của hoạt động phân phối marketing trong kỳ của CSKD.

Hoan-thue-GTGT-doi-voi-doi-tuong-nop-thue-GTGT-theo-phuong-phap-khau-tru-co-du-an-dau-tu-moi

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo…”

Căn cứ những chỉ dẫn nêu trên,

Trường hợp Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã hoàn tất nhà máy thứ 1 đang tiến hành chạy thử, doanh thu bán sản phẩm chạy thử được xuất khẩu ra nước ngoài. Các hạng mục đầu tư khác đang tiếp tục đầu tư theo kế hoạch buôn bán của doanh nghiệp. Tổng cục Thuế đồng tình với yêu cầu của Cục Thuế thành phố Hải Phòng:

 • Công ty kê khai riêng thuế GTGT hoạt động chế tạo buôn bán của những hạng mục nhà xưởng, dây chuyền vật dụng đã hoàn tất đầu tư, đưa vào cung cấp tại Tờ khai thuế GTGT loại số01/GTGT, giả dụ đủ điều kiện thì đề nghị hoàn thuế theo ví như quy định tại Khoản một hoặc Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;
 • Kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của giá thành đầu tư những hạng mục nhà xưởng, đồ vật đang tiếp tục đầu tư trên Tờ khai thuế GTGT cái số 02/GTGT và nên bù trừ sở hữu số thuế nảy sinh của hoạt động chế tạo buôn bán tại Tờ khai chiếc 01/GTGT nêu trên.

Sau khi bù trừ, ví như mang số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sắm vào tiêu dùng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.”

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế tỉnh thành Hải Phòng được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục


Previous
Next Post »