Thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba có chứng từ gì

Công văn số 3913/TCT-CS

V/v chứng từ tính sổ ủy quyền cho bên thứ ba

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Sóc Trăng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 445/CT-KK ngày 15/5/2019 của Cục Thuế thức giấc Sóc Trăng

về chứng từ thanh toán ủy quyền cho bên trang bị ba. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

1. Tại mục 2 khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăngLuật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13) về các trường hợp hoàn thuế như sau:

“Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung 1 số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

3. Khoản một và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ví như với số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ nếu hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu ko thực hành việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.

Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu ko vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời kì hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.””

2. Tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; chỉ dẫn yếu tố về thuế giá trị gia tăng về điều kiện khấu trừ; hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu như sau:

“Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các giả dụ hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào bắt buộc có đủ điều kiện và những thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối có ví như gia công hàng hóa), phân phối dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. …

2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm cho xong thủ tục thương chính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối mang hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

…3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nên tính sổ qua ngân hàng

…b) Các giả dụ tính sổ dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

…b.3) Trường hợp phía nước ko kể ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việc thanh toán theo ủy quyền cần được quy định trong hiệp đồng xuất khẩu (phụ lục hiệp đồng hoặc văn bản điều chỉnh giao kèo – giả dụ có).”

Trả lời ví như doanh nghiệp cổ phần thực phẩm Sao ta

Căn cứ quy định; chỉ dẫn nêu trên và theo nội dung biểu hiện của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 445/CT-KK:

Trường hợp Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta xuất khẩu hàng hóa cho người dùng nước ngoại trừ là Công ty International Marketing Specialists, Inc., sau đấy khách hàng nước ko kể ủy quyền cho bên đồ vật ba ở nước không tính là Công ty Bonamar Corporation tính sổ qua nhà băng theo quy định tại phụ lục hiệp đồng xuất khẩu hoặc văn bản điều chỉnh hiệp đồng thì việc ủy quyền thanh toán nêu trên là theo hướng dẫn tại điểm b.3 khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Thanh-toan-uy-quyen-cho-ben-thu-ba-co-chung-tu-gi

Theo biểu đạt tại công văn số 445/CT-KK

Trong 13 lô hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần thực phẩm Sao ta xuất cho International Marketing Specialists, Inc. sở hữu 09 lô hàng (từ lô số 01 đến lô số 09) có công nhận của Bộ phận giám sát Hải quan trước ngày 2/8/2018, trước thời điểm hai bên ký Phụ lục 01/18 ngày 2/8/2018 thỏa thuận về việc người tìm là International Marketing Specialists, Inc chỉ định cho Bonamar Corporation thanh toán cho 13 đơn đặt hàng và Phụ lục này với giá trị kể từ ngày ký.

Tuy nhiên, tại 09 đơn đặt hàng điều khoản tính sổ có ghi: “Bằng TTR 100% tổng giá trị hóa đơn trong vòng 03 ngày sau khi sản phẩm được USFDA chuẩn y và được chuyển tới kho chỉ định của người mua.” Do đó, đề nghị Cục thuế tỉnh giấc Sóc Trăng rà soát thêm về điều kiện, thời hạn tính sổ giữa Công ty International Marketing Specialists, Inc. và Công ty cổ phần thực phẩm Sao ta và đối chiếu các quy định nêu trên để xử lý.

Liên hệ tham vấn miễn phí 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »