Thủ tục và thời hạn hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thủ tục hoàn thuế và thời gian hoàn thuế GTGT luôn nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp. Do đó, dựa trên những văn bản luật pháp về thuế và thông lệ về thuế hiện hành; Hãng kiểm toán Calico xin đưa hướng dẫn cụ thể như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Thu-tuc-va-thoi-han-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-GTGT

1. Thủ tục hoàn thuế GTGT

Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC, hoàn thuế GTGT được thực hiện theo những bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế gồm:

  1. Giấy yêu cầu hoàn trả Khoản thu ngân sách quốc gia theo Mẫu 01/ĐNHT; (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC),
  2. Các tài liệu liên quan đến bắt buộc hoàn thuế (với mỗi nếu được hoàn thuế GTGT là khác nhau).

 • Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế được nộp một bộ tại cơ thuế quan quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan thương chính với thẩm quyền hoàn thuế. Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ thuế quan hoặc gửi qua đường bưu chính.

 • Bước 3: Xử lý đề nghị hoàn thuế GTGT

Khoản một Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước; căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp.

2. Thời hạn hoàn thuế GTGT

Căn cứ Thông tư 99/2016/TT-BTC, thời hạn giải quyết đề nghị hoàn thuế được chia thành 02 trường hợp:

 • Đối sở hữu giấy tờ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau
  1. Nếu hồ sơ hoàn thuế ko thuộc đối tượng và giả dụ được hoàn hoặc chưa đủ thông báo để xác định thì cơ thuế quan gửi thông tin cho người nộp thuế trong vòng 03 ngày làm cho việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  2. Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ thuế quan ban hành hình định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày khiến cho việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
 • Đối sở hữu giấy tờ hoàn thuế thuộc diện đánh giá trước, hoàn thuế sau

Cơ thuế quan tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành hình định hoàn thuế trong thời hạn ko quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hoàn thuế.

 • Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giấc chi hoàn thuế cho người nộp chậm nhất là 03 ngày làm cho việc, đề cập từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

Như vậy, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện qua 03 bước. Trong đó, quan trọng nhất là tổ chức, cá nhân được hoàn thuế nên chuẩn bị hầu hết giấy tờ theo quy định.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »