Tổ chức nước ngoài ký hợp đồng trực tiếp với Nhà tài trợ nước ngoài để quản lý, giải ngân nguồn vốn ODA

Công văn số: 4212/TCT-CS
V/v chính sách thuế sở hữu công ty nước bên cạnh ký hiệp đồng trực tiếp sở hữu Nhà tài trợ nước ko kể để quản lý, giải ngân nguồn vốn ODA trợ giúp không hoàn lại

To-chuc-nuoc-ngoai-ky-hop-dong-truc-tiep-voi-Nha-tai-tro-nuoc-ngoai-de-quan-ly-giai-ngan-nguon-von-ODA


Kính gửi:

 • Cục Thuế thị thành Hà Nội;
 • Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
 • Văn phòng đại diện ECODIT LLC tại Đà Nẵng.

(Đ/c: Tầng 5, Green Plaza Đà Nẵng, 223 Trần Phú, TP. Đà Nẵng).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1533/CT-TTHT ngày 11/3/2019 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, công văn số 50033/CT-TKT2 ngày 26/6/2019 của Cục Thuế thị thành Hà Nội và công văn số RO.19.06 ngày 10/6/2019 của Văn phòng đại diện ECODIT LLC tại Đà Nẵng hỏi về giấy tờ hoàn thuế đối sở hữu doanh nghiệp nước không tính ký hiệp đồng trực tiếp có Nhà tài trợ nước bên cạnh để quản lý, giải ngân nguồn vốn ODA giúp đỡ ko hoàn lại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế chỉ dẫn về mặt nguyên tắc như sau:

Tại điểm 6a, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) quy định về hoàn thuế GTGT đối sở hữu các chương trình, dự án dùng nguồn vốn tương trợ phát triển chính thức (ODA) ko hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, giúp đỡ nhân đạo:

“a) Đối sở hữu dự án tiêu dùng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, doanh nghiệp do phía nhà tài trợ nước bên cạnh chỉ định việc quản lý chương trình; dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối sở hữu hàng hóa; dịch vụ sắm ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.

Việc hoàn thuế GTGT đã trả đối mang những chương trình, dự án tiêu dùng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ko hoàn lại thực hiện theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính.

Tại Điều 50 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA.

Căn cứ những quy định trên, trường hợp Tổ chức nước không tính được Nhà tài trợ dự án tiêu dùng nguồn vốn ODA giúp đỡ không hoàn lại chỉ định là công ty thực hiện dự án và chịu nghĩa vụ quản lý, giải ngân vốn tài tạm thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đã trả đối mang hàng hóa, dịch vụ tìm ở Việt Nam để tiêu dùng cho dự án. Về thủ tục hoàn thuế, yêu cầu Cục Thuế căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên để thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »