Hoàn thuế giá trị gia tăng với hàng hóa xuất khẩu có điều kiện gì

Công văn số: 4441/TCT-CS

V/v chính sách thuế giá trị gia tăng

Hoan-thue-gia-tri-gia-tang-voi-hang-hoa-xuat-khau-co-dieu-kien-gi


Tổng cục Thuế nhận được công văn số ngày 06/6/2019; công văn số 09/KN-HTX ngày 16/5/2019 của Hợp tác xã Đại Hải xã Hải Thanh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

 • Tại khoản 3 Điều một Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi; bổ sung Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi; bổ sung 1 số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định về hoàn thuế GTGT.
 • Tại khoản 6 Điều một Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi; bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định về hoàn thuế GTGT.
 • Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi; bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC chỉ dẫn về hoàn thuế GTGT.
 • Tại khoản d Điều 9 Nghị định số 209/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
 • Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính bổ sung khoản 3a vào Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC chỉ dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT

Căn cứ những quy định và chỉ dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế kết luận:

Trường hợp Hợp tác xã Đại Hải xã Đại Thanh sở hữu dự án đầu tư nhà máy cung ứng bột cá để xuất khẩu; tuy nhiên sản phẩm cung cấp ra chưa đủ tiêu chuẩn xuất khẩu phải Hợp tác xã đã tiêu thụ trong nước nên chưa đủ cơ sở để giải quyết hoàn thuế giá trị gia nâng cao cho Hợp tác xã.

Nếu Hợp tác xã sở hữu cung cấp hàng hóa để xuất khẩu thì được phê duyệt giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đối sở hữu hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu trường hợp đáp ứng các điều kiện kê khai; khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Liên hệ tham mưu miễn phí 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »