Hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp

Công văn số 3579/TCT-CS

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất du nhập Viên Phát.
(số 63B Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1906-17/CV-VP-PL ngày 17/06/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất du nhập Viên Phát về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

1. Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 như sau:

“3. Khoản một và khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 13. Các ví như hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia nâng cao theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo….””

2. Tại khoản 6 Điều một Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định yếu tố và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT như sau:

“6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia nâng cao theo cách khấu trừ thuế trường hợp có số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với nếu kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo….””

3. Tại khoản 3 Điều một Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 sửa đổi; bổ sung khoản một Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT như sau:

Hoan-thue-GTGT-doi-voi-doanh-nghiep


“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ thuế giả dụ có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối mang ví như kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối có nếu kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở buôn bán có số thuế giá trị gia nâng cao chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với nếu kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối mang nếu kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo chỉ dẫn tại khoản một Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ thuế quan giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Ví dụ khấu trừ thuế giá trị gia tăng tại doanh nghiệp A

Doanh nghiệp A thực hành khai thuế giá trị gia tăng theo quý, tại kỳ tính thuế quý 3/2016 mang số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 80 triệu thì nhà hàng A được khấu trừ vào kỳ tính thuế quý 4/2016. Trường hợp các kỳ tính thuế quý 4/2016, quý 1/2017 và quý 2/2017 vẫn còn số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp A chuyển số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết để tiếp tục khấu trừ tại kỳ tính thuế quý 3/2017 và những kỳ tính thuế tiếp theo.”

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập cảng Viên Phát nghiên cứu các quy định nêu trên; hướng dẫn của Cục Thuế thành thị Hồ Chí Minh tại công văn số 2441/CT-TTHT ngày 21/03/2019; Chi cục Thuế quận một tại công văn số 285/CCT-TTHT ngày 07/01/2019 để thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »