Thủ tục hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp khi giải thể, sáp nhập

Khi công ty đã có quyết định ngừng hoạt động, công ty phải khẩn trương thanh lý, nhượng bán tài sản ... và kết thúc việc nộp thuế. Nếu số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thì công ty phải làm thủ tục hoàn thuế. hoặc trả lại số tiền thuế đã được hoàn trước đó. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn chưa hiểu hết về quy trình này. Hãng kiểm toán Calico tư vấn cho bạn về các câu hỏi liên quan đến "Thủ tục hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp khi giải thể, sáp nhập "theo luật hiện hành.

Thu-tuc-hoan-thue-GTGT-cho-doanh-nghiep-khi-giai-the-sap-nhap


Căn cứ pháp lý 

Quy định về việc hoàn thuế khi công ty ngừng kinh doanh theo luật như sau: 

Hoạt động thương mại nộp thuế giá trị gia tăng theo thủ tục khấu trừ được hoàn thuế giá trị gia tăng tại thời điểm chuyển đổi tài sản, chuyển đổi công ty, sáp nhập, hợp nhất, Việc chia tách, tách ra, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động Doanh nghiệp có số thuế GTGT nộp quá nhiều hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết

Doanh nghiệp trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động kinh doanh chính sau dự án đầu tư chưa phải điều chỉnh số thuế GTGT đã kê khai, đã kê khai, khấu trừ, hoàn. Doanh nghiệp phải báo cáo trực tiếp với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp về việc thanh lý, phá sản, ngừng kinh doanh theo quy định. 

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục được quy định trong luật giải thể và phá sản, số thuế GTGT được hoàn phải tuân theo các quy định của luật giải thể và phá sản và Quản lý thuế; Việc hoàn thuế sẽ không được xử lý đối với số thuế GTGT chưa được hoàn. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh chính thì số thuế được hoàn phải nộp lại ngân sách nhà nước. Khi bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điều chỉnh số thuế đầu vào tương ứng của tài sản bán.

Nội dung thực hiện 

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc chủ sở hữu công ty phải gửi hồ sơ giải thể công ty đến cơ quan đăng ký KD. 

Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; cơ quan đăng ký thương mại xóa tên công ty khỏi sổ đăng ký thương mại, nếu tên đã bị xóa khỏi sổ đăng ký thương mại công ty phải hoàn tất thủ tục đóng MST với cơ quan thuế

Hồ sơ đóng NIF tại cơ quan thuế bao gồm: 

 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (công ty cung cấp bản chính, không phải bản sao, kể cả giấy chứng nhận đăng ký thuế). bản sao có công chứng) 
 • QĐ giải thể công ty hoặc quyết định mở thủ tục giải thể, đơn yêu cầu tuyên bố phá sản công ty, chấm dứt hoạt động kinh doanh của cá nhân, cá nhân cư trú. 
 • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; cơ quan thuế phải thông báo cho công ty ngừng hoạt động; và làm theo các thủ tục để đóng mã kiểm soát.

Điều kiện hoàn thuế GTGT 

Doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng các điều kiện sau: 

 • Doanh nghiệp đóng thuế theo phương pháp khấu trừ. 
 • Có giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư (giấy chứng nhận hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền. 
 • Có con dấu theo quy định của luật pháp, 
 • Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ theo quy định của pháp luật trong kế toán
 • Giữ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở thường trú.

Lập hồ sơ hoàn thuế:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN thực hiện theo mẫu số 01 / ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TTBTC; 
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi tài sản, chấm dứt hoạt động; 
 • Hồ sơ khai thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, hợp nhất, chia tách, giải thể, mất khả năng thanh toán, chuyển đổi tài sản, kết thúc hoạt động.

Thủ tục hoàn thuế GTGT sau khi giải thể, sáp nhập Công ty 

Bước 1: 

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc chủ sở hữu công ty phải nộp hồ sơ giải thể công ty đăng ký. 

Bước 2:

Chỉnh sửa hồ sơ : Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; cơ quan đăng ký thương mại xóa tên công ty khỏi sổ đăng ký thương mại. 

Bước 3: 

Nếu tên đã được xóa khỏi sổ đăng ký thương mại; Doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục xác định thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ mã số thuế tại cơ quan thuế gồm: 
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (công ty cung cấp bản chính, không cung cấp bản sao, kể cả bản sao bản sao có chứng thực) 
 • Quyết định giải thể công ty, quyết định mở thủ tục giải thể, đơn yêu cầu tuyên bố phá sản công ty, chấm dứt hoạt động thương mại của thể nhân, hộ kinh doanh.
Hồ sơ hoàn thuế được nộp thành một bộ cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp hoặc cơ quan hải quan có trách nhiệm hoàn thuế. Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ hoàn thuế qua phương thức điện tử hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc qua thư điện tử; qua đường bưu điện. 

Khoản 1 Điều 59 Thông tư 156/2013 / TTBTC, trên cơ sở quyết định hoàn thuế, Cục Thuế ban hành Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu quy định; Trên cơ sở quyết định hoàn thuế và cân đối thu ngân sách nhà nước, lập Lệnh hoàn trả, cân đối thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định gửi Kho bạc nhà nước cùng cấp.

Thời hạn xử lý 

Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế sau: 

 • Nếu hồ sơ hoàn thuế không đủ điều kiện và trường hợp hoàn thuế hoặc không đủ thông tin thì cơ quan thuế sẽ gửi thông báo cho người nộp thuế. Khai thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
 • Nếu đủ điều kiện hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ ra quyết định hoàn thuế trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ hoàn thuế kiểm tra trước, hoàn thuế sau: 

 • Cơ quan thuế phải kiểm tra người nộp thuế trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ và ra thông báo hoàn thuế hồ sơ hoàn thuế. 
 • Ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn trả các khoản thu từ ngân sách nhà nước.

Lưu ý: 

 • Trong khi toàn bộ quá trình đóng cửa doanh nghiệp vẫn đang diễn ra, công ty vẫn chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt thuế và nhận được khoản hoàn thuế VAT theo yêu cầu hợp pháp. 
 • Nếu công ty phát sinh chi phí trong quá trình hoạt động, công ty sẽ được yêu cầu hoàn thuế GTGT. 
 • Trường hợp công ty không khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh với số thuế GTGT đầu vào từ ngày thành lập công ty đến ngày giải thể thì không tính thuế giá trị gia tăng vào chi phí hoạt động theo quy định. tại thời điểm Khấu trừ hoặc hoàn thuế.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Previous
Next Post »