Hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất

Công văn số: 69570/CT-TTHT V/v: chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất.

Hoan-thue-GTGT-doi-voi-doanh-nghiep-che-xuat

Kính gửi: Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam
(Địa chỉ: Lô CN 1-05-5, Khu công nghiệp Công nghệ cao 1 thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Km 29 Đại Lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.; MST: 0109149706)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số NCCV/26.06.2020 ghi ngày 07/07/2020 của Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam; vướng mắc về chính sách thuế đối với doanh nghiệp.

Cục Thuế TP Hà Nội mang quan điểm như sau:

Xem thêm: Rủi ro cao khi hoàn thuế giá trị gia tăng

Căn cứ Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018

Quy định thuế riêng vận dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất như sau:

“Điều 30. Quy định về thuế riêng áp dụng đối có khu chế xuất, công ty chế xuất

1. Khu chế xuất, nhà hàng chế xuất

 • Áp dụng quy định đối với khu vực thương chính riêng, khu phi thuế quan; trừ các quy định riêng ứng dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền; trong nếu không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan thương chính có thẩm quyền; về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan; trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hoặc công nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư.

7. Doanh nghiệp chế xuất khi được phép kinh doanh hoạt động:

Mua bán hàng hóa; và các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến tậu bán hàng hóa tại Việt Nam nên mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí thúc đẩy đến hoạt động sắm bán hàng hóa tại Việt Nam; và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn bí quyết mang khu vực lưu giữ hàng hóa chuyên dụng cho hoạt động sản xuất của công ty chế xuất; hoặc xây dựng thương hiệu chi nhánh riêng nằm ko kể siêu thị chế xuất, khu chế xuất để thực hành hoạt động này.…”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết; và hướng dẫn thi hành 1 số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

Tại Điều 3 hướng dẫn về người nộp thuế.

Tại khoản 20 Điều 4 quy định về chính sách thuế đối sở hữu nhà hàng chế xuất:

“…Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất; kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan; khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp; và các khu vực kinh tế khác được ra đời và được hưởng các ưu đãi về thuế; như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ chọn bán thảo luận hàng hóa giữa các khu này sở hữu bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.…”

Tại Điều 9 quy định thuế suất thuế GTGT 0%:

1. Thuế suất 0%:

Áp dụng đối mang hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước bên cạnh và ở trong khu phi thuế quan; vận vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện ko chịu thuế GTGT khi xuất khẩu; trừ các ví như ko ứng dụng mức thuế suất 0% chỉ dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; và dùng ở bên cạnh Việt Nam; bán, phân phối cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho các bạn nước không tính theo quy định; của pháp luật.…”

Căn cứ khoản 3 Điều một Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính

Quy định sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài hướng dẫn về hoàn thuế đối mang dự án đầu tư như sau:

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“…2. Cơ sở marketing mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; hoặc dự án kiếm tìm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư; chưa đi vào hoạt động; nếu thời kì đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm; trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này.

Trường hợp; ví như số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ tậu vào dùng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên; thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

3. Hoàn thuế GTGT đối có dự án đầu tư

…c) Cơ sở marketing ko được hoàn thuế giá trị gia tăng

Mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo luật pháp về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với những trường hợp:

c.1) Dự án đầu tư của cơ sở marketing ko góp đủ số vốn điều lệ

Như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ bắt buộc hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh; nhưng tính đến ngày nộp giấy tờ không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của luật pháp thì ko được hoàn thuế

c.2) Dự án đầu tư của cơ sở marketing ngành, nghề đầu tư kinh doanh:

Có điều kiện khi chưa đủ những điều kiện buôn bán theo quy định của Luật đầu tư; là dự án đầu tư của cơ sở buôn bán ngành, nghề đầu tư marketing có điều kiện; nhưng cơ sở marketing chưa được cấp:

 • Giấy phép marketing ngành, nghề đầu tư buôn bán có điều kiện;
 • Giấy chứng thực đủ điều kiện marketing ngành, nghề đầu tư marketing sở hữu điều kiện;
 • Văn bản của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền cho phép đầu tư marketing ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư buôn bán mang điều kiện; mà không nên phải sở hữu xác nhận, hài lòng dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.

c.3) Dự án đầu tư của cơ sở buôn bán ngành, nghề đầu tư kinh doanh:

Có điều kiện không đảm bảo duy trì đủ điều kiện marketing trong giai đoạn hoạt động là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh với điều kiện nhưng trong giai đoạn hoạt động cơ sở kinh doanh bị thu hồi:

 • Giấy phép buôn bán ngành, nghề đầu tư kinh doanh với điều kiện;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư marketing có điều kiện;
 • Văn bản của cơ quan quốc gia có thẩm quyền về đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư buôn bán với điều kiện;

Hoặc trong giai đoạn hoạt động cơ sở kinh doanh ko đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời khắc không hoàn thuế giá trị gia tăng được tính từ thời khắc cơ sở kinh doanh bị thu hồi 1 trong những cái giấy tờ nêu trên hoặc từ thời khắc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở buôn bán không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư buôn bán mang điều kiện.

c.4) Dự án đầu tư khẩn hoang tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư cung ứng sản phẩm hàng hóa

Tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cùng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% mức giá sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

…”

Căn cứ điểm 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý hóa đơn đã lập như sau:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, sản xuất dịch vụ

Người bán và người sắm đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người sắm buộc phải lập biên bản hoặc mang thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia nâng cao cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người chọn kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đâu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh ko được ghi số âm (-).”

Tại Điều 1 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về đăng ký thuế như sau:

“Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế

Thay đổi thông báo đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, trợ thì dừng kinh doanh; đăng ký thuế đối có ví như tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; bổn phận quản lý và tiêu dùng mã số thuế.Các doanh nghiệp có mặt trên thị trường và hoạt động theo Luật công ty thực hiện đăng ký thuế cộng sở hữu việc đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật siêu thị và những văn bản chỉ dẫn thi hành về đăng ký doanh nghiệp.…”

Tại Điều 32 Luật nhà hàng số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định như sau:

“Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải thông tin mang Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong các nội dung sau đây:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với siêu thị cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối có công ty niêm yết;

c) Thay đổi các nội dung khác trong giấy tờ đăng ký doanh nghiệp.…”

Căn cứ quy định trên

Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp nguyên tắc như sau

 • Trường hợp Công ty được công nhận là siêu thị chế xuất theo quy định của pháp luật; thì siêu thị chế xuất không bắt buộc là người nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối có hoạt động chế tạo để xuất khẩu; nên không phải kê khai thuế GTGT sở hữu cơ quan thuế cho hoạt động này.
 • Trường hợp Công ty không được xác định là nhà hàng chế xuất theo quy định của pháp luật; thì Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo bí quyết khấu trừ, chưa đi vào hoạt động; trường hợp thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên; thì được hoàn thuế giá trị gia nâng cao của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho đầu tư theo từng năm; trường hợp số thuế giá trị gia nâng cao lũy kế của hàng hóa, dịch vụ tậu vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ

Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy quan điểm cơ quan thương chính sở hữu thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan; trước khi cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư hoặc công nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư.

Đề nghị Công ty liên hệ có cơ quan sở hữu thẩm quyền (cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan hải quan) để được xác định Công ty sở hữu thuộc loại hình doanh nghiệp chế xuất tại thời điểm hiện nay hay không.

Trên cơ sở đó; Công ty căn cứ vào tình hình thực tại và đối chiếu với các quy định tại văn bản luật pháp nêu trên để thực hành đúng quy định.

– Trường hợp Công ty mang thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thì đề nghị Công ty liên hệ sở hữu Cơ quan đăng ký buôn bán để được hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện; ví như còn vướng mắc về chính sách thuế bắt buộc Công ty cửa hàng sở hữu Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 2 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông tin Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam được biết và thực hiện./. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Latest
Previous
Next Post »